The particular 70-735 check-up is a research of the ecosystem for utilizing images, repair of the not online image together with its preservation on the Internet. An excellent candidates during this exam are often the Windows photograph creators regarding OEM, ODM or IDH manufacturers who working knowledge with the House windows ADK aid Windows Diagnosis and Deployment Kit intended for managing plus deploying Glass windows 10. Typically the individuals are able to create accomplish images with regards to deployment for customer systems, such as pcs, mobile Servers and products. The required expertise is 12 months of fixing everyday challenges related to the exact Windows deployment. GCFA exam The exact 70-348 documentation exam plans that the persons should have detailed practical experience throughout using and also configuring most Microsoft PPM components. The very candidates just for this test process the control of jobs, portfolios or maybe programs from the Microsoft Venture Portfolio Operations environment to have a clear perception of the central concepts along with terminology involving project in addition to portfolio direction. The assessment validates a chance to create, prepare, track, command and deal with programs plus projects. cisco 642-425 Often the 70-713 quiz validates typically the individuals' chance to assess, acquire and take care of SAM packages via often the SOM (SAM Optimization Model), operate applications licenses, match Data Variety technologies, along with manage the exact lifecycle about Software Purchase. The perfect persons for this official certification test usually are IT authorities or instructors who guide organizations with maximizing valuation and reducing risks. These kind of specialists develop and put into practice solutions essential for the improvement in addition to management associated with local plus cloud software program assets. 98-349 practice test The actual 200-310 evaluation is a 75-minutes and 55-65 question evaluation test including multiple option questions, pull drops, simlet, testlet, as well as simulations. The particular 200-310 examination requires a good up-to-date and also fundamental understanding of network the design of Cisco company network infrastructures. The accreditation test consists of the following subjects: design goals and techniques, enterprise system design, redirecting and dealing with protocols, concern for an current network growth. 700-260 dumps Gresca CCNP Redirecting and Changing is a internationally recognized accreditation, the third degree credential, the actual step through the CCNA to the next skill affirmation. It was made to verify candidates’ skills within support as well as installation of medium-sized WAN/LAN systems. This Barullo certificate assessments individuals’ capability to troubleshoot, examine, and apply local business networks and also collaborate along with experts inside advanced security alarm systems, voice, movie and wifi solutions. The actual CCNP R&S certification is perfect for the all those who have00 about one year of social networking experience and they are ready to enhance and enhance their abilities and act as network engineers/technicians, support/systems technicians. jn0-643 study guide The actual 100-105 ICND1 certification examination with several choice queries ranging from forty five to fifty five lasts ninety minutes. Remember that Cisco does not publish the actual passing rating for its examinations as it is a topic to change. The particular 100-105 ICND1 test validates the knowledge as well as skills associated with candidates associated with routing technology, LAN changing technologies, facilities services repairs and maintanance.

Sürücü Kursu Açmak Maliyeti ve Nasıl Açılır?


Sürücü kursu açmak gibi bir düşünceye sahipseniz, bu yazımızda bir sürücü kursunun açılış aşamaları, sürücü kursu maliyeti, müracaat aşamaları, aranan nitelikler, sürücü kursu reklam ve tanırım konuları ve daha bir çok konuyu en ince ayrıntısına kadar bulabilirsiniz.

Sürücü Kursu Açmak

Bilindiği üzere Türkiye’de ehliyet almak için sürücü kursları mevcuttur. Özellikle gençlerin rağbet gösterdiği sürücü belgesi aslında genç yaşlı, bay-bayan araç kullanmak isteyen herkesin mecburi olarak alması gerekmektedir. Durum böyle olunca Ülkemizde sürücü kursu Sürekli iş akışı olan hiç bir zaman boş kalmayacak bir iş alanıdır. Sürücü kursu açmak aşamasında belgelerin hepsini tamamlamak ilk başlarda zor gelebilir, bu aşamalar bir sisteme oturtulduğu taktirde hızlı bir şekilde ilerler.

Sürücü Kursu Açmak Hakkında İlk Aşamada Yapılması Gerekenler

Öncelikle M.E.B. sitesinde bulunan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini okumanız ve anlamanızda büyük fayda var. Belirli bir kazancın sahibi olmak isteyen ve bunu kendi işinde yapmak isteyenler için sürücü kursları en ideal seçimler arasında bulunmaktadır. Sizlerde karlı bir iş olan sürücü kursu açmak istiyorsanız belirli bir bilgi birikime sahip olmanız gerekecektir. Her ne kadar sürücü kursu maliyeti çok az gibi görülse de özellikle kanun ve yönetmeliklere uygunluk açısından birtakım yatırımları yapmanız gerekli olacak. Ancak sonrasında birçok işletmeye oranlı çok daha yüksek kazançların alınması da söz konusu.

Sürücü kursu nasıl açılır

  • Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü web sitesinden detaylı bilgi edinerek başlayabilirsiniz. Yine web sitesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğini okuyarak aranan nitelikleri ve işleyiş hakkında taslak olarak bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sürücü kursu açılması aşamasında şirket kurulması gerekmektedir. Kurucu temsilcisi için aranan niteliklere sahip değilseniz limited şirketi kurmanız gerekmektedir.
  • Başlangıç için bütçe belirlenmelidir. Yatırım bütçesi ve iş yeri, ekipmanlar, harç, vergi vs. giderler, ekipman ve promosyon giderleri için bütçe oluşturulmalı ve bir iş planı dahilinde ilerlemenizde fayda var.
  • Dersler için gerekli hocaların işe alınması. Sürücü kursunda toplamda beş farklı ders alanı vardır ve bu dersleri verecek olan hocaların gerekli nitelikleri taşıması gerekmektedir. Eğitim personelinin minimum ön lisans mezunu olması gerekmektedir, kurum müdürü için lisans mezunu olması gerekmektedir.
  • Direksiyon dersi için Usta öğreticinin, Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi sahibi olması gerekmektedir. Ders vereceği ehliyet sınıfı için gerekli sınıf ehliyetine sahip olması gerekmektedir.
  • Trafik, Araç tekniği, Trafik adabı teorik ders anlatımları için eğitimcinin en az ön lisans mezunu ve Milli Eğitim bakanlığı veya Halk eğitim kurslarından alınmış belgelere sahip olması gerekmektedir.
  • İlk yardım eğitimi için eğiticinin, Halk Eğitim veya İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olması gerekmektedir.

 

Sürücü Kursu Fikirleri

Sürücü kurslarının gerekli şartlara sahip olma şartı bulunurken yönetmeliklerle tüm unsurlar belirlenmiş durumdadır. Gerekli araştırmaların yapılmasının ardından belge ve formların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurularak ilgili resmî kurumlara ulaştırılması yeterli olmaktadır. Aynı zamanda işletmenin durumu, konumu, özellikleri ve olanaklarının belirlenmesinin ardından işleyiş için gerekli ruhsat ve izinler verilmektedir. Bu süre zarfında yapılacak tamamlama işlemlerinin ardından işletme kuruluşu başlanırken sahip olunan maliyetlerin şehir ve bölgelere göre değiştiği de görülmektedir. Bundan dolayı sürücü kursunun nerede olduğu da masrafların belirlenmesinde etkisi büyüktür.

M.E.B. Yönetmelik Gereklilikleri Hakkında

M.E.B. Yönetmelik Gereklilikleri Hakkında

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği maddelerinin tamamının bulunması durumunda izinler alınırken aynı zamanda kuruluş aşamasında bir aksilik yaşanmaması içinde profesyonellerden yardım alabilirsiniz. Bir avukat aracılığıyla tüm işleyişler yapılabilir, çok daha kısa süre içinde çözüm yolları bulabilirsiniz. Aynı zamanda sahip olunan işlemler kapsamında ekipmanların hazır bulunması, müfredat yapısının belirlenmesi de belirli bir plan çerçevesinde olmaktadır. Kullanılacak araçlar ve sigorta işlemleriyle yönetmeliklere bağlı kalınması da cezai yaptırımların oluşmasını engellemektedir. Sürücü kursları kazançları ile kısa süre içinde sermayenin dönüşümünü sağlamaktadır.

Sürücü Kursu Açma Belgeleri

Sürücü kursu açma iznini alabilmek için medeni hakları kullanabilme ehliyetine sahip olan temsilci veya kurucudan istenen belgeler;

• Dilekçe Formu 1 Adet
• TC Kimlik no beyan etme
• Yüz kızartıcı suçtan veya ağır hapis gerektiren veyahut kasti cürümden dolayı 6 ay veya bundan daha fazla hapis cezası almadığına dair yazılı bir adli sicil beyanı
• Tüzel kişiliğin haiz kurucularından ise, form ve dilekçe ile beraber dernek veya vakıf için tasdik edilmiş ana sözleşme veya tüzük, şirketler için Türkiye Sicil Gazetesinde yayınlanmış ve kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilci olduğuna dair kanıt noter tasdikli olarak yönetim kurulu kararı istenmektedir.

Özel Sürücü Kursu Bina Özellikleri

Özel Sürücü Kursu Bina Özellikleri

Form ile birlikte binaya ait mülkiyet durumu, muvafakat belgesi, işyeri belgesi gerekli belgeler arasında bulunurken tek bir binanın farklı bölümlerinde de kurs açılabilir. Bununla birlikte sahip olunan kira ya da malik durumlarının yanı sıra intifa hakkına sahip durum beyanları da kabul edilmektedir. Bunların dışında valilik tarafından verilen birtakım raporların alınması şartı bulunurken aynı zamanda resmi işler kapsamında sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri raporları da kurs işletim durumlarına uygunluk bulundurmaktadır. İki farklı ilköğretim müfettişi tarafından düzenlenmiş raporların yanında itfaiye müdürlüğü raporunun bulunması ve binaya dair bayındırlık müdürlüğü teknik raporu da gerekli evraklar arasında bulunmaktadır.

Bayan ve erkek tuvaletlerinin ayrı olmaması, dersliklerin ya da öğretmenler odasıyla atölyelerin bulunmaması durumları da iptal işlemlerine sebep olurken yeterli büyüklüklerde olması da istenmektedir. Aynı zamanda açık adres belirtilmesiyle raporların sabit görülmesiyle izinleri alındığı beyan edilmektedir.

Valiliklerce Alınacak İzinler ve Belgeler

• Mevcut olan bina iş yeri ise belediyeden, imar müdürlüğü bölümünden alınacak iş yeri belgesi talep edilir.
Valiliklerin kursun ve binanın kullanım amaçlarına uygun olarak ve yeterli olmasına dair istediği belgeler;
• İki tane ilköğretim müfettişi aracılığı ile düzenlenen rapor.
• Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Sağlık raporu
• İtfaiye Müdürlüğünün raporu düzenlenir.
• Mevcut binaya ait olan üç adet roleve planı eklenmiş bulunan bayındırlık müdürlüğü raporuTüm bu aşamalar ile birlikte bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri ile müfettişler raporlarında kursun: Sürücü kursu açılacak yerin açık adresi, WC sayısı, Engelli WC ile kurs karma ise bunların bayan ve erkek kursiyerler için ayrı ayrı olup olmadığı belirtilmesi, Ders sınıfları, müdür odası, öğretmenler odası, sayıları ile plan ve projelerin bu bölümlerin her birinin kaçar kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kursun toplam kursiyer kapasitesinin ne olabileceği,

Sürücü Kursu Açmak Maliyeti

Sürücü kursu açmak istiyorsanız ilk olarak açılış giderleri ve ruhsat harcı ödemeleri için bir ön bütçe ayırmanız gerekmektedir. Sonraki aşamada sürücü kursunuzun iç dizayn ve tadilatı için 30.000 ile 80.000 Bin arası bir gideriniz olacaktır. Bir sürücü kursu açmak için zorunlu gerekli araç sayısı 4’dür. Araç satın almalarında yine sizin belirleyeceğiniz model ve markaya göre araç maliyetinizi dahada yükseltecek veya düşürecektir. Dört araç gideriniz normal 2. el araçlar olarak hesaplandığında yaklaşık olarak 180.000 TL bir maliyeti olacaktır. Tabi bu rakamlar yaklaşık rakamlardır ve sıfır araç alımlarınızda rakamlar yükselecektir. Yine bir sürücü kursunda motor ehliyeti de vermek istiyorsanız bunlar ekstra olarak maliyeti artıran unsurlardır. En sonra aşamada ise reklam giderleri için yine bir bütçe ayırmakta fayda var.

Sürücü Kursu Eğitmenler

Eğitmenlerin Belirlenmesi

Sürücü kursu gerekliliklerinin tamamlanmasının ardından çeşitli durumlar için sermaye gereklilikleri olmaktadır. Özellikle sürücü adaylarının dersleri çok daha iyi imkanlarda alabilmesi için ekipmanların olması, tanıtımların yapılabilmesi, araçların bulunması durumlarının yanı sıra ders verecek kişilerinde belirli nitelikleri taşıması lazımdır. Eğitim personellerinin tamamının en az yüksekokul mezunu olma şartı bulunmaktadır. Bununla birlikte araçlara dair teknik derslere girecek eğitmenlerin otomotiv bölüm mezunu olması gerekmektedir. Lisans veya ön lisans mezunu olmasının yanında aynı zamanda milli eğitim müdürlükleri tarafından verilen “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” bulundurması da gereklidir. Bunun dışında “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” de yeterli olabilir.

“İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” olmakla birlikte üç yıllık sürücü belgesine sahip olunması da eğitmenler nezdinde yeterlilik şartları arasında bulunmaktadır. Trafik veya çevre bilgisi alanlarından mezun olunan kişilerin belge bulundurmasıyla da hizmet vermesi söz konusudur. Bununla birlikte direksiyon eğitim derslerinde bulunacak eğitmenlerinde ilgili alanlardan mezun olması gereklidir. “Direksiyon Eğitim Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmayan kişilerin bu açıdan ders vermesi söz konusu olmadığı gibi eğitmenlerin belirli belgelere sahip olmaması ya da alanlarından mezun olmaması da sürücü kursu açmak isteyenlerin karşılaştığı önemli problemler arasında bulunmaktadır.

Sürücü Kursu Reklam Tanıtım

Son Olarak Tanıtım Aşamaları
Bir çok iş yeri veya tüm sektörler iyi bir tanıtıma ihtiyaç duyarlar. Bundan dolayı sürücü kursu açtığınızda iyi bir tanıtım reklamına sahip olmanız gerekir.
Ancak kötü veya iyi reklam olur mu ? sorusu aklınıza gelmesin. Çünkü insanın kendi hayatıyla bağdaşan bu sektörde farklı bir reklam ile veya kötü bir söz sarf ettiğiniz takdirde yerle bir olabilir ve prestij kaybedebilirsiniz. Kendinizi her daim başarı ve kaliteniz ile ortama koymaya özen gösterin. Eğer kurs fiyatlarınız yüksek ise sunduğunuz hizmetleri çoğaltın veya hizmet fiyatlarını belirli zamanlarda düşürün. Kursunuzun kaliteli olduğunu göstermek adına kötü davranışlardan kaçının ve insanlara olduğu gibi yaptığınız işler hakkında detaylı bilgiler verin. Bu bilgiler doğrultusunda tecrübelerinizle beraber fark yaratacak ve rakiplerinizden hep bir adım önde olacaksınız.

BENZER İÇERİKLER
Yorum Yap