Sigorta Eksperliği Yapmak , Nasıl Eksper Olunur ve Şartları

/ 24 Ocak 2018 / / yorumsuz

Yep yeni bir iş fikri, Sigorta eksperi nedir? Ne iş yapar? Ne kadar kazanır? Nasıl Sigorta eksperi olunur tüm bunları detayları ile paylaştık.

Sigorta Eksperi Şartları

Çeşitli risklerin oluşmasından sonra meydana gelen risklerin maddi kayıplarını ve niteliklerini, sebeplerini, ödeneklerini, mutabakat ve ön ekspertiz işlemlerinin gözetimini yapan kişilere sigorta eksperi denir. Bu mesleği icra etmek isteyen kişiler meydana gelen olaylarda tarafsız ve bağımsız olmak zorundadırlar. Peki sigorta eksperi olmak için şartlar nelerdir?

  • Taksirli suçlar dışında hapis cezası almamış olmak.
  • Mevzuata aykırı hareketlerde bulunmamakla birlikte birden fazla adli para cezası almamak.
  • Hileli iflas, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, basit ve nitelikli zimmek, irtikap ve rüşvet suçlarından kaydı bulunmamak.
  • Gizli kalması gereken devlet sırlarını açığa vurma, teröre finansal destek ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlememek.
  • En az lise ve dengi okullarından mezun olmak.
  • Sigorta şirketlerinin hasar bölümlerinde şef, şef yardımcısı, uzman yardımcı, uzman, müdür ve memur olarak en az 5 yıl çalışmış olmak.

Sigorta Eksperinin Görev ve Çalışma Olanakları

Sigorta eksperleri herhangi bir sigorta firmasında çalıştıklarında çeşitli zamanlarda meydana gelen kazalarda ve maddi hasarlarda poliçe takibi ve hasar tespiti görevlerini üstlenirler. Ayrıca eksperler Hazine Müsteşarlığının kendi bünyesinde de çalışabilirler. Bankalar kendi bünyesinden vermiş oldukları kredilere ilişkin olarak sigorta eksperi çalıştırmak zorunda oldukları için buralarda da çalışma imkanları mevcuttur. Maddi veya manevi olarak açılan davalarda eksperler mahkemelerin talepleri doğrultusunda bilirkişi olarak da görev alabilmektedirler. Hava, deniz ve kara araç alım satımı yapan firmalar araçların ekspertiz hizmeti için bünyelerinde sigorta eksperi çalıştırmaktadırlar.

Sigorta Eksperlerinin Maaşları

Piyasada çeşitli firma, şirket, kurum ve kuruluşlarda çalışan eksperler için belirli bir maaş standardı yoktur. Devlet bünyesinde çalışan eksperlerin alacakları maaş ve yan gelirleri net bir şekilde bilinse de özelde çalışanlar için aynı şey söylenemez. Kamu kurumlarında çalışan eksperler 4.300 TL maaş alabiliyorken, bu maaşa ek olarak harcırah ve yol giderlerini de ekleyebilmektedirler. Sigorta eksperliğini özel firmalarda yapan kişiler yaklaşık olarak 3.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen maaşlara sahip olabilmektedirler. Maaş miktarları tamamen firmanın cirosuna ve kişinin çalıştığı pozisyona göre değişiklik göstermektedir.