Bist

117651

% 1.047

Usd/Eur

1,2365

% 0.694

Dolar

3,948

% 0.330

Euro

4,8818

% 1.026

Altın

168,139

% 1.131

Sterlin

5,6123

% 1.483

Yen

3,7369

% 0.644

Ruble

0,07008

% 0.502

Riyal

1,05423

% 0.557

Noter Açmak – Nasıl Noter Olunur?

Noter Açmak – Nasıl Noter Olunur? Resmi evrak işlerini halledebilmek ve ya taşınmaz yada taşınabilir mülklerin devir işlemleri için kullandığımız noterin açılabilmesi için ne gibi şartlar olduğunu hiç düşündünüz mü? Yasalara göre noter nedir?, kimler noter sahibi olabilir yada noter olmak için hangi şartları taşımanız gerektiğini araştırarak kapsamlı bir yazı oluşturduk. Noter Nedir? Öncelikle noterin…


Noter Açmak – Nasıl Noter Olunur?

Resmi evrak işlerini halledebilmek ve ya taşınmaz yada taşınabilir mülklerin devir işlemleri için kullandığımız noterin açılabilmesi için ne gibi şartlar olduğunu hiç düşündünüz mü? Yasalara göre noter nedir?, kimler noter sahibi olabilir yada noter olmak için hangi şartları taşımanız gerektiğini araştırarak kapsamlı bir yazı oluşturduk.

Noter Nedir?

Öncelikle noterin tam olarak ne olduğu konusunda bilinçlenelim. Problemlerin oluşmasını engelleyerek ortak noktada buluşmayı sağlamak ve kişisel hakları güvence altına alınması amacıyla hukuki belgeleri eksikliklerini giderdikten sonra onaylayan, özel statü dahilinde Adalet Bakanlığı’na bağlı bir şekilde kamu hizmeti yapan, başka bir kişiye yada makama verilmeyen hukuki işlemleri gerçekleştiren kişiye noter denir.

Noterin Görevleri Nelerdir?

Kısaca maddeleyecek olursak eğer;

– Gayrimenkul satışlarını onaylamak

– Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkların önüne geçmek

– Resmi belgelerin örneğini vermek

– Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek

– Noterce resmileştirilen hukuki işlemleri yapmak

– Belgelerin dil çevirmesini yapmak

– Tescili gereken işlemleri tescil etmek

– Emanet işlemleri

– Tespit işlemleri

– Ölüme bağlı tasarruf işlemleri ve vasiyetname

– Noter dışında hazırlanan kağıtlardaki imza, tarih ve mühür gibi işaretleri onaylamak

– Yapılması resmi olarak başka bir merciye verilmemiş diğer bütün hukuki işlemleri yapmak

Nasıl Noter Olunur?

Noter olmak isteyen kişiler kesinlikle Hukuk Fakültesi mezunu olmalıdır. Yalnızca Hukuk Fakültesi mezunu olmanın yeterli olacağını düşünüyorsanız eğer yanılıyorsunuz. Fakülteyi tamamladıktan sonra noter olmak isteyen kişiler noterlik belgesi almak zorundadır. Bu belgeye sahip olmak için avukatlık stajınızı tamamlamış olmalısınız. Fakülteniz tarafından avukat olabilir onayını aldıktan sonra noter olma yolunda büyük aşama kaydetmiş olacaksınız.

Adalet Bakanlığı tarafınca verilen noterlik belgesini almak yeterli değil maalesef. Dışarıdan bakıldığı zaman çok büyük miktarlar kazandıran mesleğe erişmekte epey külfetli. Ülkenin her ilçesinde açılan noterler Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Noterler istedikleri zaman belgeyi aldıktan sonra noterlik yapma şansına erişemiyor. Herhangi bir ilçede yeni noter açılacağı zaman Adalet Bakanlığı bildiri yayınlayarak noter olmayı isteyen kişilere duyuru hazırlıyor. Belgeyi alan kişiler Adalet Bakanlığı tarafınca yayınlanan Münhal Bulunan Noterliklerin İlanlarını takip etmek zorundadır.

Noterlik Belgesini Almak İçin İstenen Belgeler

1512 sayılı Noterlik Kanununun “Ayrık haller” başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gereğince noterlik stajından bağışıklı olarak NOTERLİK BELGESİ almak isteyen ;

 1. Noterden onaylı nüfus cüzdanı örneği ya da nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği.
 2. Ad-soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.
 3. Hukuk fakültesi diploması veya çıkış belgesi, “ilgili Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki bir fakülteden mezun olmuş ise YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi “. (İlgili fakülteden, YÖK’ten ya da noterden onaylı)
 4. Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra ad, soyad, doğum tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre de alınmış sabıka kaydının eklenmesi. )
 5. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malül olunmadığını açıkca gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.
 6. İkamet adresi ve telefon numarası (beyan şeklinde)
 7. Halen kayıtlı bulunduğu (kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.
 8. Halen bir kurumda çalışılıyor ise, sicil özeti veya hizmet belgesi ile hakkında halen devam eden siciline geçmeyen ceza veya disiplin yönünden soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.
 9. Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (noterden , T. Barolar Birliğinden veya ruhsatnamenin verildiği barodan ya da halen kayıtlı bulunduğu barodan onaylı)
 10. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenlenip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.
 11. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulune uygun, erkeklerde sakalsızceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.
 12. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün

İletişim adresi:Ankara Bölge Adliye Mahkemesi

Mustafa Kemal Mh. 2151 Cad. No:34/A (06530)

Söğütözü-ANKARA

Noter olmak için aranan sıfatlara sahip olduktan sonra istenen evraklar hazırlanır ve başvuru yapılır. Başvuru onaylandıktan sonra ilanları takip ederek noter olabilirsiniz.

BENZER İÇERİKLER


Yorum Yap