The particular 70-735 check-up is a research of the ecosystem for utilizing images, repair of the not online image together with its preservation on the Internet. An excellent candidates during this exam are often the Windows photograph creators regarding OEM, ODM or IDH manufacturers who working knowledge with the House windows ADK aid Windows Diagnosis and Deployment Kit intended for managing plus deploying Glass windows 10. Typically the individuals are able to create accomplish images with regards to deployment for customer systems, such as pcs, mobile Servers and products. The required expertise is 12 months of fixing everyday challenges related to the exact Windows deployment. GCFA exam The exact 70-348 documentation exam plans that the persons should have detailed practical experience throughout using and also configuring most Microsoft PPM components. The very candidates just for this test process the control of jobs, portfolios or maybe programs from the Microsoft Venture Portfolio Operations environment to have a clear perception of the central concepts along with terminology involving project in addition to portfolio direction. The assessment validates a chance to create, prepare, track, command and deal with programs plus projects. cisco 642-425 Often the 70-713 quiz validates typically the individuals' chance to assess, acquire and take care of SAM packages via often the SOM (SAM Optimization Model), operate applications licenses, match Data Variety technologies, along with manage the exact lifecycle about Software Purchase. The perfect persons for this official certification test usually are IT authorities or instructors who guide organizations with maximizing valuation and reducing risks. These kind of specialists develop and put into practice solutions essential for the improvement in addition to management associated with local plus cloud software program assets. 98-349 practice test The actual 200-310 evaluation is a 75-minutes and 55-65 question evaluation test including multiple option questions, pull drops, simlet, testlet, as well as simulations. The particular 200-310 examination requires a good up-to-date and also fundamental understanding of network the design of Cisco company network infrastructures. The accreditation test consists of the following subjects: design goals and techniques, enterprise system design, redirecting and dealing with protocols, concern for an current network growth. 700-260 dumps Gresca CCNP Redirecting and Changing is a internationally recognized accreditation, the third degree credential, the actual step through the CCNA to the next skill affirmation. It was made to verify candidates’ skills within support as well as installation of medium-sized WAN/LAN systems. This Barullo certificate assessments individuals’ capability to troubleshoot, examine, and apply local business networks and also collaborate along with experts inside advanced security alarm systems, voice, movie and wifi solutions. The actual CCNP R&S certification is perfect for the all those who have00 about one year of social networking experience and they are ready to enhance and enhance their abilities and act as network engineers/technicians, support/systems technicians. jn0-643 study guide The actual 100-105 ICND1 certification examination with several choice queries ranging from forty five to fifty five lasts ninety minutes. Remember that Cisco does not publish the actual passing rating for its examinations as it is a topic to change. The particular 100-105 ICND1 test validates the knowledge as well as skills associated with candidates associated with routing technology, LAN changing technologies, facilities services repairs and maintanance.

Markanızın Başarısız Olma Nedenleri


Bir markanın başarısız olma nedenlerini biliyor musunuz? Markalar çoğu zaman kendi içlerinde yaptıkları hatalar ile başarısız olurlar. Markaların başarısız olma nedenleri hakkında bilgiler ve büyük markalardan örnekleri yazıda bulabilirsiniz.

Markanızın Başarısız Olma Nedeni

Kısa süre içinde çok daha yüksek taleplerin bulunması, kazanımların artması ve her alanda tanınırlık olarak ifade edilebilmesi markalaşma ile mümkün olmaktadır. Bundan dolayı her ticari faaliyetin ortaya koyduğu prensipler çerçevesinde markalaşması söz konusu olurken başarı ve başarısızlık durumlarında da belirleyici bir etkisi bulunmaktadır. Markaların çok uzun yıllar varlığı devam ettirmesi tüketicilerin talepleriyle doğrudan ilişkili olduğu gibi markaların başarısız olması da aynı geçerliliği ortaya koymaktadır. Bundan dolayı birçok farklı sebebe bağlı olarak sahip olunan ilişkilerin bozulmaya başlamasıyla markalar için yok olma süreci başlamaktadır. Hızlı veya yavaş bir şekilde markaların ortadan kalkması tüketicilere göre değişimlerle mümkün olmaktadır. Peki, markaların başarısız olma nedenleri nelerdir?

Hedef Algısının Değişmesi Problemi

Sahip olunan müşteri odağının ve hedefinin değiştirilmesi ya da yanlış hedef belirleme gibi durumlardan dolayı marka algısının yok edilebildiği görülmektedir. Özellikle çok daha üst düzey markaların çok basit hedef şaşma durumlarından dolayı hızlı bir şekilde Pazar kaybı yaşadığı söz konusudur. Sahip olunan müşteri algısına yönelik işleyişlerin yapılması, hedef kitlenin göz önüne alınması ve hedefe doğru imaj çalışmalarının olmaması durumlarında sahip olunan kazanımlar kaybedilmektedir. Markanın başarısız olması sebep olan başlıca hususlardan bir tanesi olarak hedef algısının kaybedilmesi ifade edilmektedir.

Yüksek Özgüven Durumları

Rakipsiz olunması ya da rakiplerin çok üstlerde bulunulmasıyla geçmiş başarıların etkisi de özgüvenin aşırıya kaçmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı rakiplerinin önemsenmemesi ortaya çıkar, işlerin profesyonellikten uzaklaşması, gerçekçiliğin yok olmasıyla markanın kalite kaybı yaşaması beraberinde gelmektedir. Her ne kadar uyarılmasına rağmen güneşe yaklaşarak tüylerini yakalan Yunan Mitolojisi öğretilerinden Icarus olayıyla durumdan söz edilmektedir.

Kellogs Örneği

Mısır gevreği alanında en iyilerden olan Kellogs için özgüven kaybı başarısızlık nedeni olarak gösterilmektedir. Farklı ülkelerde yakaladığı başarıdan dolayı Hindistan’da da başarılı olacağını zanneden markanın kısa süre içinde yok olma süreci başladı. Kültürel anlayış özelinde yeniliklerin yapılmaması, başarılı olacağının garanti edilmesi, işleyişlerin gerçekliklerden uzak olmasından dolayı markanın günümüzde kullanımı bulunmamaktadır.

Hileli Durumlar

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren markaların kısa süre içinde başarısız olarak tarihe gömülmesi de yaşanan hileli durumlarında etkisi göz ardı edilemez. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılan çeşitli hileli durumlardan dolayı müşterilerin uzaklaşmasına sebebiyet verilirken en önemli kaynak güvenin kaybolması da markanın kısa süre içinde dibe çakılmasını beraberinde getirmektedir. Her zaman için sermaye olarak genel geçer kurallar arasında bulunan güvenin kaybolmasıyla markanın tüm imajının zedelenmesi mümkün olurken taleplerin değişimleri, algı açıdan da zayıflığa neden olmaktadır.

Volkswagen Marka Hilesi

Salınım testlerinin yanlış gösterildiği ortaya çıkan otomobil markasının ciddi bir kayıp yaşadığı görülürken aynı zamanda yüksek tazminata mahkûm olabilecek bir davayla da karşı karşıya kalması sebepler arasındadır. 2015 yılında ortaya çıkan durumdan sonra markanın başarısız algı yönetimine ulaşması, taleplerin düşmesi, işleyişlerin bozulması gibi hususları ortaya çıkarmıştır. Güvenin tekrar tesis edilmesi için yeni bir anlayışla büyük odaklı bir durumun yaratılması amaçlanmaktadır.

Yetersizliğin Ortaya Çıkması

Teknolojiye bağlı gelişimlerde devamlı olarak yenilenme gereklidir. Aksi durumda çok kısa süre içinde taleplere karşılık verilmemesinden dolayı markanın yok olması söz konusudur. Markaların başarısız olma konusunda önemli hususlardan bir tanesi de pazarlama alanlarının kaybedilmiş olması gelmektedir. Bu alanda önemli bir marka olarak varlığını devam ettiren Nokia, yeterli düzeyde gelişmenin olmaması, rakiplerin gerisinde kalınması ve ihtiyaçlara karşılık verilmemesi gibi etkenlerden dolayı başarısız kabul edilen markalar arasına düşmüştür.

Yüksek Egolu İşleyişler

Her markanın belirli bir sektör havuzunda devamlılığı bulunmaktadır. Ancak bazı markaların farklı işler içine girmesiyle önemli oranda maddi kayıplar yaşadığı görülmektedir. Özellikle markanın başarısız olması, tüm yapısal kazanımlarını kaybetmesi de yüksek egolu olarak birbirinden farklı işlerde kullanılmasıyla oluşmaktadır. Dünyanın en popüler kadın dergisi olarak kabul edilen Cosmopolitan, gıda sektörüne girerek önemli bir düzeyde başarısız bir atılım yapmıştır.

Markaların Getirdiği Değişimler

Pazar payının sahip olduğu unsurlarla birlikte paranoyaların etkisi de markaların kısa süre içinde başarısız olarak yok olmasını beraberinde getirmektedir. Özellikle rakip markaların çok daha farklı unsurları yapabilmesi, gelişmelerin uzağında kalındığına dair düşüncelerin ortaya çıkması sonucunda paranoyalar başlamaktadır. Bundan sonra taklitlerin meydana gelmesi ve kısa süre içinde markanın tüm orijinalliğini kaybetmesiyle başarısız olması söz konusudur. Bu alanda Blackberry markası örneği verilebilirken İphone ile yaşadığı rekabet sonrasında tüm cazipliğini kaybederek geride kaldığı gösterilebilir.

BENZER İÇERİKLER
Yorum Yap