The particular 70-735 check-up is a research of the ecosystem for utilizing images, repair of the not online image together with its preservation on the Internet. An excellent candidates during this exam are often the Windows photograph creators regarding OEM, ODM or IDH manufacturers who working knowledge with the House windows ADK aid Windows Diagnosis and Deployment Kit intended for managing plus deploying Glass windows 10. Typically the individuals are able to create accomplish images with regards to deployment for customer systems, such as pcs, mobile Servers and products. The required expertise is 12 months of fixing everyday challenges related to the exact Windows deployment. GCFA exam The exact 70-348 documentation exam plans that the persons should have detailed practical experience throughout using and also configuring most Microsoft PPM components. The very candidates just for this test process the control of jobs, portfolios or maybe programs from the Microsoft Venture Portfolio Operations environment to have a clear perception of the central concepts along with terminology involving project in addition to portfolio direction. The assessment validates a chance to create, prepare, track, command and deal with programs plus projects. cisco 642-425 Often the 70-713 quiz validates typically the individuals' chance to assess, acquire and take care of SAM packages via often the SOM (SAM Optimization Model), operate applications licenses, match Data Variety technologies, along with manage the exact lifecycle about Software Purchase. The perfect persons for this official certification test usually are IT authorities or instructors who guide organizations with maximizing valuation and reducing risks. These kind of specialists develop and put into practice solutions essential for the improvement in addition to management associated with local plus cloud software program assets. 98-349 practice test The actual 200-310 evaluation is a 75-minutes and 55-65 question evaluation test including multiple option questions, pull drops, simlet, testlet, as well as simulations. The particular 200-310 examination requires a good up-to-date and also fundamental understanding of network the design of Cisco company network infrastructures. The accreditation test consists of the following subjects: design goals and techniques, enterprise system design, redirecting and dealing with protocols, concern for an current network growth. 700-260 dumps Gresca CCNP Redirecting and Changing is a internationally recognized accreditation, the third degree credential, the actual step through the CCNA to the next skill affirmation. It was made to verify candidates’ skills within support as well as installation of medium-sized WAN/LAN systems. This Barullo certificate assessments individuals’ capability to troubleshoot, examine, and apply local business networks and also collaborate along with experts inside advanced security alarm systems, voice, movie and wifi solutions. The actual CCNP R&S certification is perfect for the all those who have00 about one year of social networking experience and they are ready to enhance and enhance their abilities and act as network engineers/technicians, support/systems technicians. jn0-643 study guide The actual 100-105 ICND1 certification examination with several choice queries ranging from forty five to fifty five lasts ninety minutes. Remember that Cisco does not publish the actual passing rating for its examinations as it is a topic to change. The particular 100-105 ICND1 test validates the knowledge as well as skills associated with candidates associated with routing technology, LAN changing technologies, facilities services repairs and maintanance.

İş Hayatınızda Karşılaştığınız Problemler ve Çözmenin Yolları


İş hayatınızda karşılaştığınız problemler ve çözmenin yolları konusunda izlemeniz gereken yol haritası arıyorsanız bu yazı oldukça faydalı!.

İş Hayatınızda Karşılaşabileceğiniz Problemler ve Çözüm Yolları

 

İş Hayatı

Her günümüz, her anımız mücadeleyle geçiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp çaba gösteriyoruz. Yaptığımızın karşılığını almak en büyük beklentimiz. Aksi takdirde yıpranıyoruz, enerjimiz düşüyor. İş hayatı da sürekli mücadele etmemiz gereken, sorumlulukların sırtımıza bindiği bir alan. İş bilincimiz, iş tanımımız, başarı odaklı yaklaşımımız, çabamız motivasyonumuzu oluşturan en büyük etkenler. Peki ya iş hayatında problemlerle karşılaşırsak ne oluyor?

İş hayatındaki problemlerin son derece olağan olduğunu söyleyerek yazımıza başlıyoruz. Bu durumun olağan olduğunu kabul etmezseniz, problemleri çözemezsiniz. Yapılan araştırmalara göre şirketler problemleri analiz etmede büyük oranda başarısız. Başarısızlığı artıran sebeplerden en öne çıkan ise problemi teşhis etmeden çözmeye çalışmak. Karşılaşılan problemleri halı altına süpürmek kadar tehlikeli olan yanlış teşhis, çözümü daha da zor hale getiriyor. Böyle olunca da çalışma dünyasında verimden söz edilemiyor. İş hayatında verimlilik düşünce, işler erteleniyor, aksıyor. Ne iş hayatında başarı, ne de mutluluk olabiliyor.

İş Hayatınızda Problemler Nasıl Çözülür?

Problemleri her zaman baktığınız pencereden bakarak çözemeyebilirsiniz. Bu sebeple farklı açılardan bakarak yaratıcı çözümler üretilebilir. Durum üzerinde ne kadar kontrol sahibiyseniz ona göre çözüm üretme süreniz de değişecektir. Yaratıcı problem çözmeyi bir oyun olarak görebilirsiniz. Birinci adımla birlikte hayal gücünün yolculuğu başlar. Beyin fırtınası yaparak düşünceler ortaya atılır. Birçok düşünceye oluşur. Bütün düşünceler saçma, yanlış diye yargılanmadan kabul edilir. Sınırlar zorlanarak daha fazla düşüncenin üretilmesi sağlanır. Düşüncelere zaman verilerek olgunlaşmaları sağlanır. Sonunda ise bütün düşünceler birleştirilerek ortak akılla yeni bir düşünce ortaya konulur. Acelecilik bu noktada en büyük düşmandır. Düşüncelerin açık ve net olması gerekir. Çözülecek problemde mevcut durum çözülmeden bir sonraki adıma geçilmemelidir. Zorluk çıkartabilecek durumlar da hesaba katılmalı, amaçtan uzaklaşmadan hareket edilmelidir.

İş Hayatındaki Problemlerin Çözümü

Problemleri Çözerken İzlenecek Yol

  1. Genel sorun alanı belirlenir.

Problem oluşturan durumların farkında olunarak, problemle ilgili hedefler ve fırsatlar düşünülür. Tüm bunları kapsayan bir problem alanı oluşturulur.

  1. Veriler toplanır, gerçekler belirlenir.

Problemi oluşturan nedenleri bulmak için “ne, kim, hangi, nasıl, ne zaman, nerede” gibi sorularak sorularak veriler toplanır. Gerçekler, sezgiler, izlenimler, duygular doğrulukları araştırılarak ayıklanır, düzenlenir ve tekrar gözden geçirilir.

  1. Sorun bulunur.

Niçin sorusunun sorulduğu adımdır. Ele alınan durum niçin sorun yaratmaktadır? Bu soruya verilen cevaplarla alt problemler ortaya çıkabilir. Bu alt problemlere de “acaba hangi yollarla” diyerek yaklaşmak gerekir.

  1. Düşünce bulunur.

Probleme çözüm arayan sorulardan sonra, bu soruları cevaplayacak soru cümleleri oluşturulur. Bu cevapları verirken düşüncenin durduğu anlarda şu sorulara cevap aranabilir:

– Başka seçeneğimiz var mı?

– Bu durum yeni bir çözüm yoluyla nasıl çözülür?

– Sihirli bir değneğimiz olsa bu problem nasıl çözülür?

– Hayali olarak düşünsek nasıl çözümler üretebiliriz?

– İki farklı problem arasındaki benzerlikleri düşünerek, bu probleme nasıl çözüm getirebiliriz?

– Bu problemi çözmek yerine daha da karmaşık hale getirmek istesek neler yapabiliriz?

Bu sorular beyinlerde yeni ışıklar yakacak ve düşünceler çeşitlenecektir.

Çeşitlenen bu düşünceler ayıklanırken ise aşağıdaki sorular kullanılabilir:

– Diğerlerinden belirgin şekilde ayrılan, öne çıkan düşünceler hangileri?

– Hangi düşünceler dikkati çekiyor?

– Bu düşünceler bazıları birleştirilebilir mi?

– Hangi düşünceler sorunun çözümüne doğrudan odaklanıyor?

– Düşüncelerden hangisi hayata geçirilse problemi çözmek adına en iyisi olur?

  1. Çözüm bulunur.

Düşüncelerin analizi yapıldıktan sonra problemi çözmedeki avantajlar, sınırlılıklar ve özellikler belirlenir.

  1. Onay bulunur.

İş Yaşamındaki Sorunlar ve Çözümü

Bu adım çözüm bulmaktan bile daha önemlidir. Onay bulma adımı atlanırsa, problemi çözüm işlemi yanlış şekilde işliyordur. Aksiyon planına tüm muhataplar dahil edilerek, demokratik bir ortam sağlanarak, herkes tarafından kabul gören bir problem çözme gerçekleştirilebilir.

Problemsiz bir hayat, problemsiz bir iş hayatı düşünülemez. Önemli olan bu problemleri göz ardı etmeden ortaya koymak, demokratik şekilde çalışanların fikirlerine azami saygı gösterilerek, herkesi çözüme davet ederek, farklı açılardan yaklaşılarak, hedefi sorgulayan çözümler bulmaktır. Unutmayın iş hayatımızdaki insanları ailemizdeki insanlardan fazla görüyoruz. Bir problem varsa bu büyüyüp iş yerindeki herkese nüfuz edecek ve başka problemlere de sebep olacaktır. En büyük probleminizin, çözülebilecek iş hayatı problemleri problemleri olması dileğiyle!

BENZER İÇERİKLER
Yorum Yap