The particular 70-735 check-up is a research of the ecosystem for utilizing images, repair of the not online image together with its preservation on the Internet. An excellent candidates during this exam are often the Windows photograph creators regarding OEM, ODM or IDH manufacturers who working knowledge with the House windows ADK aid Windows Diagnosis and Deployment Kit intended for managing plus deploying Glass windows 10. Typically the individuals are able to create accomplish images with regards to deployment for customer systems, such as pcs, mobile Servers and products. The required expertise is 12 months of fixing everyday challenges related to the exact Windows deployment. GCFA exam The exact 70-348 documentation exam plans that the persons should have detailed practical experience throughout using and also configuring most Microsoft PPM components. The very candidates just for this test process the control of jobs, portfolios or maybe programs from the Microsoft Venture Portfolio Operations environment to have a clear perception of the central concepts along with terminology involving project in addition to portfolio direction. The assessment validates a chance to create, prepare, track, command and deal with programs plus projects. cisco 642-425 Often the 70-713 quiz validates typically the individuals' chance to assess, acquire and take care of SAM packages via often the SOM (SAM Optimization Model), operate applications licenses, match Data Variety technologies, along with manage the exact lifecycle about Software Purchase. The perfect persons for this official certification test usually are IT authorities or instructors who guide organizations with maximizing valuation and reducing risks. These kind of specialists develop and put into practice solutions essential for the improvement in addition to management associated with local plus cloud software program assets. 98-349 practice test The actual 200-310 evaluation is a 75-minutes and 55-65 question evaluation test including multiple option questions, pull drops, simlet, testlet, as well as simulations. The particular 200-310 examination requires a good up-to-date and also fundamental understanding of network the design of Cisco company network infrastructures. The accreditation test consists of the following subjects: design goals and techniques, enterprise system design, redirecting and dealing with protocols, concern for an current network growth. 700-260 dumps Gresca CCNP Redirecting and Changing is a internationally recognized accreditation, the third degree credential, the actual step through the CCNA to the next skill affirmation. It was made to verify candidates’ skills within support as well as installation of medium-sized WAN/LAN systems. This Barullo certificate assessments individuals’ capability to troubleshoot, examine, and apply local business networks and also collaborate along with experts inside advanced security alarm systems, voice, movie and wifi solutions. The actual CCNP R&S certification is perfect for the all those who have00 about one year of social networking experience and they are ready to enhance and enhance their abilities and act as network engineers/technicians, support/systems technicians. jn0-643 study guide The actual 100-105 ICND1 certification examination with several choice queries ranging from forty five to fifty five lasts ninety minutes. Remember that Cisco does not publish the actual passing rating for its examinations as it is a topic to change. The particular 100-105 ICND1 test validates the knowledge as well as skills associated with candidates associated with routing technology, LAN changing technologies, facilities services repairs and maintanance.

İş Hayatında İşinize Yarayacak Etkili İkna Yöntemleri


İş hayatında işinize yarayacak etkili ikna yöntemleri hakkında oldukça faydalı bir yazı hazırladık. Yazıda gündelik iş ortamında müşterilerinizi nasıl ikna edebileceğiniz ile ilgili oldukça etkili olacağını düşündüğüm yöntemleri sizler ile paylaştık.
İş Hayatında İşinize Yarayacak Etkili İkna Yöntemleri

İnsanların sahip olduğu fikirleri değiştirmek ya da çok farklı talepleri empoze etmek için kullanılan birtakım ikna teknikleri bulunmaktadır. Sizlerde iş hayatınızda lazım olacak birtakım ikna tekniklerini öğrenebilir, farklı zamanlarda doğru şekilde uygulayarak verim alabilirsiniz. Aşağıda yer alan ikna tekniklerinin tamamı çeşitli zaman ve mekanlarda denenmiştir. Tüm tekniklerde tekliflerin reddedilmesi ya da geri çevrilmesi görülmediği gibi uygulama farklılıkları da olabilmektedir.

Kapıya Ayak Koyma İkna Tekniği

Çeşitli şekillerde denenmiş olan kapıya ayak koyma ikna tekniği iş dünyasının vazgeçilmezleri arasında bulunmaktadır. Bu yöntem kapsamında öncelikli olarak karşı taraftan küçük bir rica veya istekte bulunulmaktadır. Kişinin bunu yerine getirmesi çok zor olmayacağı için kabul durumu gerçekleşmektedir. Sonrasında ise asıl istenmesi gerekli olan istekler talep edilmektedir. Böylelikle reddetme durumu ortadan kaldırılmaktadır.

Yüzdeki Kapı Tekniği

Yüzdeki Kapı Tekniği

İş dünyası için geçerli olan çeşitli ikna tekniklerinden en çok kullanılanlarından bir tanesidir. Cialdini tarafından ortaya konan bir teknik olmakla birlikte  öncelikli olarak kişiden çok büyük istekler talep edilmektedir. Asıl istenen isteklerden çok büyük olmasından dolayı kişinin reddetme ihtimali yüksek olacaktır. Farklı rica durumları olabileceği gibi kişisel durumlar içinde bu yöntemin kullanılabildiği görülmektedir. Kişi tarafından çok büyük görülen ricanın reddetmesinin ardından asıl istenmesi planlanan durum devreye sokulmaktadır. Böylelikle zaten talep edilen duruma erişilmesi de büyük bir ihtimal haline getirilmektedir. Özellikle çalışan kişiler tarafından sıklıkla yapılan ikna tekniklerinden bir tanesi olmasından dolayı her zaman için işlevselliği bulunmaktadır. %30 oranında bir maaş artışı talep eden çalışanın isteği büyük ölçüde yerine getirilmeyecektir. Daha sonrasında ise anlaşma teklifleriyle %15 veya %10 oranında bir zam alması söz konusu olacaktır. Bu örnekte olduğu gibi talep edilen ricanın çok daha üstünde bir hedef konulması ve karşı taraftan bunun talep edilmesiyle başlangıçta istenen durumun gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Yüzdeki Kapı tekniği uygulamasının geçerli olması her zaman için mümkün olurken başarı için belirli kriterler bulunmaktadır. Bunların yerine getirilmesiyle özellikle işveren tarafından ricaların kabul edilme durumları bir hayli yüksek orana sahip olmaktadır. İkna etme durumunda başarılı olunabilmesi için ricacı olan kişinin yani talebi gerçekleştiren kişinin aynı olması gerekmektedir. Bununla birlikte rica durumlarının benzer olması da önem taşımaktadır. Konu başlığı açısından benzerliği bulunmayan hususlarda pazarlık durumu ya da küçük kapsamlı ricanın kabul edilmesi pek mümkün olmamaktadır. Karşılıklık prensibine göre çalışan ikna tekniğinin uygulanma durumunda bu hususların yerine getirilmesiyle istenen ricaların uygulatılabilir. Örneğin; borcu bulunan kişiden çok yüksek bir maddi iyilik talep edilir, sonrasında ise borcunun ödenmesi istenebilir. Böylelikle kişide kalan borcun alınması da kolay bir şekilde gerçekleşmektedir.

Fiyat Kırma Tekniği

Fiyat Kırma Tekniği

Ürün satışlarında çokça kullanılan bu yöntemle karlılık oranları arttırıldığı gibi ikna durumları da %100 civarındadır. Çokça tercih edilen ikna tekniği sayesinde normalden çok daha yüksek bir fiyatla ürün satışı gerçekleştirilebilir, pahalı ürünlerin satışlarını çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Örneğin, bir ürün satışında fiyatın müşteriye çok yüksek görünebilmesi imkan dahilindedir. Böyle bir durumda fiyatın düşürülebileceği ifade edilmektedir. Daha sonrasında ürünün beğenilmesiyle müşterinin satın alma isteği arttırılmaktadır. Müşteriye ürünün satışı tamamlandıktan sonra ödeme koşullarının görüşülme anında fiyat indiriminin mümkün olamayacağı belirtilmektedir. Böylelikle ürünün normal fiyattan satın alınması sağlanır. Ürünü beğenen ve gerçekleşmesini isteyen müşteri tarafından da pahalı bir fiyattan alım işlemleri tamamlanmaktadır. Böylelikle hiçbir problem ve olumsuz durum ortaya çıkmadan ürünün satışı aynı fiyat üzerinden yapılmaktadır.

Genel itibariyle işletmelerde müşteri odaklı işlemlerde tercih edilen bu ikna tekniğinde başarı oranı çok yüksektir. Bunun en önemli nedeni ise müşterinin duygularına hitap edilmesidir. Son derece işlevsel bir ikna tekniği olmasından dolayı iş hayatında kullanımı görülürken bağlılık prensibine bağlı olarak başarı kriterleri belirlenmektedir. İş hayatında gerekli olan başlıca ikna teknikleri bu şekilde sıralanırken koşulların sağlanmış olmasının yanı sıra uygulamanın doğru olması da başarı durumlarını etkilemektedir. Bundan dolayı yapılacak ikna tekniklerinde yer alan prensiplere riayet edilmesi gereklidir. Ortaya çıkan durumlara göre teknik tercihi yapabilir, dozunda olmak kaydıyla kullanımıyla ricalarınızın kabul edilmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda işletme açısından da faydalı olan bu tekniklerle hızlı büyüme, maddi getiri ya da çok daha iyi şartlar yaratabilirsiniz.

BENZER İÇERİKLER
Yorum Yap